Chỉ 30% nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ có thể làm tốt nhiệm vụ giao việc và trao...
Là một trong 3 tạo tác Scrum (Scrum Artifact), Sprint Backlog đóng vai trò quan trọng trong...
Giống như tuyên ngôn quan trọng của Agile: đặt con người và sự cộng tác lên hàng đầu,...
Product Backog là một trong 3 tạo tác Scrum (Scrum Artifacts). Đối với các nhóm phát triển phần mềm,...
Chúng ta thường bắt gặp thuật ngữ “Artifacts - Tạo tác” trong phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt...
Giống như mỗi cá nhân đều có nhu cầu tự hoàn thiện và phát triển, năng...
Theo khung quản lý dự án Scrum, mỗi Sprint luôn bao gồm 4 sự kiện: Sprint Planning,...
Cuộc họp Daily Scrum (hay còn gọi là Daily stand up meeting hoặc Scrum Hằng ngày) tuy đơn giản nhưng...
Benjamin Franklin có câu: “Không lập kế hoạch là lập kế hoạch cho thất bại”. Khi...
Trong tiến trình hiện thực hoá, chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm, các sự kiện trong Scrum được ví...