iOS 15 cho phép ẩn địa chỉ IP khi dùng Safari, bảo mật mail, hạn chế chia sẻ vị trí,...